Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sv:docuteam:webgate

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

sv:docuteam:webgate [2017/09/18 15:11]
Simon Alfredsson
sv:docuteam:webgate [2019/01/07 11:29]
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// 
  
-====== docuteam webgate ====== 
- 
-Att tillgängliggöra arkiv med pappersförteckningar uppfyller inte längre alla behov som användare har. Speciellt när det gäller sökbarhet har den sina begränsningar. Docuteam använder **webgate**,​ en onlineversion av arkivförteckningen,​ vilket medger flexibelt nyttjande av enkelt tillgänglig information,​ var man än är. 
- 
-===== Access===== 
- 
-Webgate nås på http://​webgate.docuteam.ch och finns på tre språk: [[http://​webgate.docuteam.ch/​fr|Français]],​ [[http://​webgate.docuteam.ch/​en|English]],​ samt [[http://​webgate.docuteam.ch/​de|Deutsch]]. 
- 
-==== Registrera ==== 
- 
- 
-När projektet är klart så kommer du få epost med en inbjudan att registrera dig, där du kan ange ett lösenord som ger dig tillgång till webgate. Lösenordet är personligt och du avslöjar det till tredje part på egen risk. 
- 
-Du kan nu logga in på webgate med din epost-adress och ditt nyligen skapade lösenord: 
- 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_login_e.png?​600|}} 
- 
-===== Funktioner ===== 
- 
-==== Språk ==== 
- 
-Välj ditt föredragna språk i verktygsfältet:​ 
- 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_language_e.png?​600|}} 
- 
- 
-==== Översikt ==== 
- 
-Förstasidan visar en översikt över de arkiv du har tillgång till: 
- 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_overview_e.png?​nolink|}} 
- 
-  - Bakåt-knappen i verktygsfältet har samma funktion som den som ofta finns i webbläsare - den finns även här för att underlätta användningen av webgate via surfplatta. 
-  - Startside-knappen tar dig tillbaka till översikten oavsett var du befinner dig i förteckningen. 
-\\ 
-==== Välja arkiv ==== 
- 
-Genom att klicka på ett arkivs namn eller knappen "​Visa"​ jämte så kommer du åt arkivförteckningen över det arkivet. 
- 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_archive_details_e.png?​nolink|}} 
- 
-Om du endast har tillgång till en arkivförteckning så visas den direkt. 
- 
-=== Arkivstruktur === 
- 
-Den hierarkiska trädstrukturen visar: 
-  - Det valda objektet med en mörk grå bakgrund 
-  - Dess underobjekt,​ framskjutna med vit bakgrund 
-    - Siffran efter underobjektet visar hur många underobjekt som finns under det valda objektet. 
-  - Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund. 
- 
-=== Detaljer === 
- 
-Detaljer om det valda underobjektet visas till höger: 
-  - By default, the first group of metadata fields (compulsory ISAD(G) fields) can be viewed and read directly 
-    - Information on possible locations can also be found here 
-  - Additional metadata groups according to ISAD(G) are shown, if further data is available  ​ 
- 
-=== Search === 
- 
-You can start a search request using the search box in the upper left corner of the toolbar:\\ 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_search_direct_e.png?​400|}} 
- 
- 
-The detailed search can be accessed by clicking the button with the three dots. In addition, the fields “textfields”,​ “reference code” or “year” can be searched. 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_search_detailed_e.png?​400|}} 
- 
-The results are displayed according to the tectonic structure of the archive. The column “context” shows the first two superior levels of a particular entry. 
-{{:​en:​docuteam:​webgate_search_results_e.png?​nolink|}} 
- 
-A wildcard search (truncation,​ placeholder) is possible using '​%'​. 
sv/docuteam/webgate.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:29 (Externe Bearbeitung)