Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sv:docuteam:webgate

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sv:docuteam:webgate [2017/09/18 15:11]
Simon Alfredsson
sv:docuteam:webgate [2019/01/07 11:29] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// +====== ​Docuteam Webgate ​======
- +
-====== ​docuteam webgate ​======+
  
 Att tillgängliggöra arkiv med pappersförteckningar uppfyller inte längre alla behov som användare har. Speciellt när det gäller sökbarhet har den sina begränsningar. Docuteam använder **webgate**,​ en onlineversion av arkivförteckningen,​ vilket medger flexibelt nyttjande av enkelt tillgänglig information,​ var man än är. Att tillgängliggöra arkiv med pappersförteckningar uppfyller inte längre alla behov som användare har. Speciellt när det gäller sökbarhet har den sina begränsningar. Docuteam använder **webgate**,​ en onlineversion av arkivförteckningen,​ vilket medger flexibelt nyttjande av enkelt tillgänglig information,​ var man än är.
  
-===== Access=====+===== Tillgång ​=====
  
 Webgate nås på http://​webgate.docuteam.ch och finns på tre språk: [[http://​webgate.docuteam.ch/​fr|Français]],​ [[http://​webgate.docuteam.ch/​en|English]],​ samt [[http://​webgate.docuteam.ch/​de|Deutsch]]. Webgate nås på http://​webgate.docuteam.ch och finns på tre språk: [[http://​webgate.docuteam.ch/​fr|Français]],​ [[http://​webgate.docuteam.ch/​en|English]],​ samt [[http://​webgate.docuteam.ch/​de|Deutsch]].
Zeile 55: Zeile 53:
  
 Detaljer om det valda underobjektet visas till höger: Detaljer om det valda underobjektet visas till höger:
-  - By default, the first group of metadata fields ​(compulsory ​ISAD(G) ​fieldscan be viewed and read directly +  - I standardutförandet så kan man se den första gruppen metadatafält ​(obligatoriska enligt ​ISAD(G)) ​direkt. 
-    - Information on possible locations can also be found here +    - Placeringsinformation finnes även här. 
-  - Additional ​metadata ​groups according to ISAD(G) are shown, if further data is available  ​+  - Mer metadata ​syns om det finns.
  
-=== Search ​===+=== Sökning ​===
  
-You can start a search request using the search box in the upper left corner of the toolbar:\\+Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet:\\
 {{:​en:​docuteam:​webgate_search_direct_e.png?​400|}} {{:​en:​docuteam:​webgate_search_direct_e.png?​400|}}
  
  
-The detailed search can be accessed by clicking the button with the three dotsIn additionthe fields “textfields”,​ “reference code” or “year” can be searched.+En mer detaljerad sökdialog nås via knappen med tre punkter jämte sökfältetHär kan man utöver fritext även söka på textfältreferenskod samt år.
 {{:​en:​docuteam:​webgate_search_detailed_e.png?​400|}} {{:​en:​docuteam:​webgate_search_detailed_e.png?​400|}}
  
-The results are displayed according to the tectonic structure of the archiveThe column “context” shows the first two superior levels of a particular entry.+Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen i arkivetKolumnen "​kontext"​ visar de två närmast överliggande hierarkiska nivåerna för varje resultat.
 {{:​en:​docuteam:​webgate_search_results_e.png?​nolink|}} {{:​en:​docuteam:​webgate_search_results_e.png?​nolink|}}
  
-wildcard ​search ​(truncation, placeholderis possible using '​%'​.+Man kan söka med ett s.k. "wildcard" ​(en trunkerad sökning eller en där vissa tecken är okändagenom att använda ​'​%'​.
sv/docuteam/webgate.txt · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:29 (Externe Bearbeitung)