Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sv:docuteam:webgate

Regionarkivet i Skånes arkivförteckning på internet

Detta är en hjälpsida för Regionarkivet i Skånes digitala arkivförteckning.

Region Skåne är den myndighet som har ansvar för vård och kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering samt miljö- och klimatfrågor i Skåne. Regionarkivet är arkivmyndighet för Region Skåne, vilket innebär att alla allmänna handlingar som inkommer till eller upprättas inom Region Skånes verksamheter, och som ska bevaras men inte längre är aktuella i verksamheten, levereras till oss.

Vad är en arkivförteckning?

Arkivförteckningen är en systematisk redovisning av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Den fungerar som ett insyns- och sökinstrument till de allmänna handlingarna och gör informationen sökbar både idag och i framtiden. Regionarkivets arkivförteckning finns tillgänglig på internet på http://www.arkivforteckning.skane.se/.

Hur är Regionarkivets arkivförteckning strukturerad?

Regionarkivets förteckning är uppdelad i „depåer“ som motsvarar huvudmän för de olika arkivbildare vars arkiv finns förtecknade, inklusive de olika landsting som föregick bildandet av Region Skåne samt några andra, så att arkiv vars arkivbildare hade respektive huvudman under sin verksamhetstid ligger tillsammans i respektive depå.

Arkiv från verksamheter som var baserade inom ett landstings geografiska område återfinns ofta under det landstinget, eller under Region Skåne om den var verksam framför allt efter 1999. De verksamheter som fortsatt utan större organisatorisk förändring efter Region Skånes bildande år 1999, då de tidigare landstingen slogs ihop, återfinns i regel under sin ursprungliga huvudman. Verksamheter där båda läns landsting har varit huvudmän kan återfinnas under Region Skåne. Olika typer av gränsfall och undantag förekommer.

Verksamheter som är eller var privata och övertagits i samband med ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt andra privata vårdgivares arkiv som Regionarkivet förvarar finns under respektive depåer. I „Arkiv överlämnade till andra arkivinstitutioner“ finns just sådana arkiv.

Hur söker man i förteckningen?

Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet:

Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen i arkivet. Kolumnen „kontext“ visar de två närmast överliggande hierarkiska nivåerna för varje resultat.

Man kan söka med ett s.k. „wildcard“ (en trunkerad sökning eller en där vissa tecken är okända) genom att använda '%'.

Du kan också klicka dig ner i strukturen, och använda webbläsarens tillbaka-knapp för att gå tillbaka till tidigare sida.

Den hierarkiska trädstrukturen visar:

  1. Det valda objektet med en mörk grå bakgrund
  2. Dess underobjekt, framskjutna med vit bakgrund
    1. Siffran efter underobjektet visar hur många underobjekt som finns under det valda objektet.
  3. Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund.

Till höger om trädstrukturen visas det valda objektet och allt som finns förtecknat om det.

Kontakta Regionarkivet

Om du har frågor om förteckningen eller vill begära en handling, så kan du hitta Regionarkivets kontaktuppgifter på vår sida:

https://www.skane.se/om-region-skane/region-arkiv/regionarkivet/

sv/docuteam/webgate.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/25 15:03 von Simon Alfredsson

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki