Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sv:docuteam:webgate

docuteam webgate

Att tillgängliggöra arkiv med pappersförteckningar uppfyller inte längre alla behov som användare har. Speciellt när det gäller sökbarhet har den sina begränsningar. Docuteam använder webgate, en onlineversion av arkivförteckningen, vilket medger flexibelt nyttjande av enkelt tillgänglig information, var man än är.

Tillgång

Webgate nås på http://webgate.docuteam.ch och finns på tre språk: Français, English, samt Deutsch.

Registrera

När projektet är klart så kommer du få epost med en inbjudan att registrera dig, där du kan ange ett lösenord som ger dig tillgång till webgate. Lösenordet är personligt och du avslöjar det till tredje part på egen risk.

Du kan nu logga in på webgate med din epost-adress och ditt nyligen skapade lösenord:

Funktioner

Språk

Välj ditt föredragna språk i verktygsfältet:

Översikt

Förstasidan visar en översikt över de arkiv du har tillgång till:

 1. Bakåt-knappen i verktygsfältet har samma funktion som den som ofta finns i webbläsare - den finns även här för att underlätta användningen av webgate via surfplatta.
 2. Startside-knappen tar dig tillbaka till översikten oavsett var du befinner dig i förteckningen.


Välja arkiv

Genom att klicka på ett arkivs namn eller knappen „Visa“ jämte så kommer du åt arkivförteckningen över det arkivet.

Om du endast har tillgång till en arkivförteckning så visas den direkt.

Arkivstruktur

Den hierarkiska trädstrukturen visar:

 1. Det valda objektet med en mörk grå bakgrund
 2. Dess underobjekt, framskjutna med vit bakgrund
  1. Siffran efter underobjektet visar hur många underobjekt som finns under det valda objektet.
 3. Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund.

Detaljer

Detaljer om det valda underobjektet visas till höger:

 1. I standardutförandet så kan man se den första gruppen metadatafält (obligatoriska enligt ISAD(G)) direkt.
  1. Placeringsinformation finnes även här.
 2. Mer metadata syns om det finns.

Sökning

Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet:

En mer detaljerad sökdialog nås via knappen med tre punkter jämte sökfältet. Här kan man utöver fritext även söka på textfält, referenskod samt år.

Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen i arkivet. Kolumnen „kontext“ visar de två närmast överliggande hierarkiska nivåerna för varje resultat.

Man kan söka med ett s.k. „wildcard“ (en trunkerad sökning eller en där vissa tecken är okända) genom att använda '%'.

sv/docuteam/webgate.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/05 11:54 von Andreas Nef

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki